ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΡΑΤ.΄.ΥΠ.΄.ΜΕΓ.΄.ΤΑΞ.΄. ΕΙΣ SANTA CRUZ / TENERIFE

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΡΑΤ.΄.ΥΠ.΄.ΜΕΓ.΄.ΤΑΞ.΄. ΕΙΣ SANTA CRUZ / TENERIFE