ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θερινό Ηλιοστάσιο Φιλοσοφικών Εργαστηρίων στον Πειραιά

Σ’  ένα περιβάλλον που διαποτιζόταν από άδολη αδελφική αγάπη, στο Μέγαρο του Πειραιά, εορτάσθηκε, την Παρασκευή 23.6.2017, το Θερινό Ηλιοστάσιο των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων.
Την εκδήλωση ετίμησε με την παρουσία το Υπατο Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Υπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Κραταιωτ:. Αδ:. Νικόλαο Κιλάκο, τον Ενδοξ:. και Κραταιωτ:. Επίτιμο Μεγάλο Ταξιάρχη Χρήστο Μανέα και τον Κραταιωτ:. πρώην Υπατο Μεγάλο Ταξιάρχη, Σπυρίδωνα Καμαλάκη.
Η αίθουσα του κυλικείου και η βεράντα αυτού, με θέα το Πασαλιμάνι, ήταν ασφυκτικά γεμάτες, δείγμα του υψηλού φρονήματος και της προσήλωσης των Πειραιωτών τεκτόνων προς τις πανάρχαιες αρχές του Τεκτονισμού εν γένει και του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου ειδικότερα.
Και είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι στον Πειραιά, μυήθηκαν τέκτονες υψηλής παιδείας και απαράμιλλου ηθικού φρονήματος, παράδειγμα για τους σημερινούς και επόμενους Πειραιώτες Τέκτονες.
Από αυτούς, κληρονομήθηκε το παλαιό τεκτονικό κτίριο, εις το οποίο ανηγέρθη το περικαλές  αυτό Μέγαρο, με μέγα ευεργέτη τον Χρύσανθο Τουχτίδη, για την εσαεί λειτουργία σ’ αυτό των Τεκτονικών Εργαστηρίων.  Το παράδειγμα αυτών των Ταγών του Τεκτονισμού, ακολουθούμε σήμερα εις το κτίριο αυτό, εις το οποίο στεγάζονται πλέον των δέκα (10) Στοών, Φιλοσοφικά Εργαστήρια του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου όλων των Βαθμών, Εργαστήρια του Συστήματος της Υόρκης και των Ιπποτών του Ναού.
Το Τεκτονικό Μέγαρο Πειραιώς ανήκει ιδιοκτησιακά εις το Σωματείο με την επωνυμία «ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ», η ηγεσία του οποίου εκλέγεται από Πειραιώτες Τέκτονες, που διέπονται από τα αισθήματα της Ελευθερίας, της Ισότητας, της Αδελφότητας και της Δικαιοσύνης προς όλους τους Πειραιώτες Τέκτονες .
Στην εκδήλωση του Θερινού Ηλιοστασίου, ομίλησε εν συντομία ο Τρις Ισχυρός Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, για να λάβει εν συνεχεία τον λόγο ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κραταιωτ:. Αδ:. Νικόλαος Κιλάκος, ο οποίος, εις τον χαιρετισμό του έστειλε μηνύματα αγάπης και ανοχής, και την  πίστη ότι θα έλθουν και για τον Τεκτονισμό καλύτερες μέρες.   

H εκδήλωση περατώθηκε, των αδελφών έμπλεων χαράς και ευγνωμοσύνης προς το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ου ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.