ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγκατάσταση Νέων Αρχών των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 , πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση Νέων Αρχών των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης υπο του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου φλτάτου αδελφού Ευαγγ. Μπινάρη, 33.

202

Εν συνεχεία οι αδελφοί όπως και η αντιπροσωπεία του Υ:. Σ:. μετέβη σε ξενοδοχείο για την κοπή της πίτας των Εργαστηρίων.
Παρόντες 45 αδελφοί αντιπροσωπεύοντες τα Εργαστήρια όπως και ο Ανθύπατος Μ:.Τ:. κρατ:. αδ. Δ. Παπαχαρίσης,33ο και ο τέως Υ:.Μ:.Τ:. κραταιοτ. αδ. Ν. Κιλάκος, 33ο.

Το φλουρί της πίτας έτυχε στο κομμάτι της Μ:.Σ:.Ε:. Καλη τύχη με ευχαριστίες πολλές απο τον Υ:.Μ:.Τ:. και καλή χρονιά!

0256