ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ - Υ.Π. "ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ "

Φίλτ∴ Αδ∴ Ιππ∴ Ροδ+∴,

Το Υπερτ∴ Περιστ∴ «ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ» Υπ΄ Αριθμ. 35,
Εν Κοιλ∴ Πύρνας και εν Αν∴ Κηφισιάς


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Αδ∴  μου Ιππ Ροδ+ ,

Σας προσκαλούμε εις την κοπή της πίτας του Υπερτ∴ Περιστ∴ ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ υπ. αρ. 35 
Εν κοιλ∴ Πύρνας και Ανατ∴ Κηφισιάς την
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020,
η οποία θα πραγματοποιηθεί μαζί με τη Στ∴ Τελ∴ Γνώσις Υπ. Αρ. 31 
εν κοιλ∴ Πύρνας και Ανατ∴ Κηφισιάς κατά το ποτήριον αγάπης, με το πέρας
των εργασιών της Στ∴ Τελ∴ Γνώσις.
Ώρα προέλευσης 8 μ.μ. στο Τεκτονικό Μέγαρο Κηφισιάς
(οδός Ποταμού 32 , Κηφισιά).
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε εγκαίρως τον Σοφώτ∴ Διδ∴ του Υπερτ∴ Περιστ∴ ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
σχετικά με την παρουσία σας εις την κοπή της πίτας.
Η παρουσία σας, εις την κοπή της πίτας του Υπερτ∴ Περιστ∴ μας θα
αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή δια το Πλήρωμα του Περιστυλίου μας.

Δέξασθε, Φίλτ∴ Αδ∴ Ιππ∴ Ροδ+,  μετά των Τριπλών Αδ∴ Ασπ∴, την
διαβεβαίωση των προς υμάς, μετά Σεβασμού, Αγάπης, Ενώσεως,
Αδ∴ ημών αισθημάτων.

Είθε η Ελπίς , η Πίστις και η Αγάπη να μας εμπνέουν
να μας οδηγούν και να μας ενθαρρύνουν.


Ο Σοφώτ∴ Διδ∴                                               Ο Ιππ∴  Ροδ+  Καγκελάριος