ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τ/διακεψη Στ∴ Τελειοπ∴ «Γνώσις» αρ. 31 και «Πλούτων» αρ. 33

Φίλτατοι Σεβ αδελφοί μου,

Οι Πρόεδροι, των Στ Τελειοπ «Γνώσις» αρ. 31 και «Πλούτων» αρ. 33,

σε συνεργασία με τους ομολόγους

 των Υπερτ Περιστ «Αγάπη» αρ. 11 και «Ποιμάνδρης» αρ. 35,

άπαντα εργαστήρια εν Κοιλ Πύρνας και εν Αν Κηφισιάς,

σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή κοινή συνεδρίαση εις 4ο βαθμό,

την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00

με ομιλητή τον Κρ Αδ Μιχαήλ Κοιλιάρη, 33ο

με θέμα «Περί βουλήσεως»

Η συμμετοχή απάντων των αδ:.  σε αυτές τις δύσκολες ημέρες

θα προσδώσει ιδιαίτερη χαρά σε όλους μας.


Ο Τρις Ισχυρός Διδάσκαλος

Κωνσταντίνος Δερβινιώτης 33ος