ΕΔΤΜΑΤΣ

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1872

 

Φίλτ Αδ Ιππ Ροδ+,

Το Υπερτ Περιστ «ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ» Υπ΄ Αριθμ. 35,

Εν Κοιλ Πύρνας και εν Αν Κηφισιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η Πρόσκληση μας, αφορά, καταρχήν, τους Αδελφούς, τους κατέχοντες τον 14ο Βαθμό και πρόκειται να λάβουν Αύξηση Φωτός, καθώς και όλους τους Αδελφούς τους κατέχοντες τον 18ο βαθμό και άνω.

 Φίλτ∴ Αδ∴ Ιππ∴,

Οι Σοφωτ∴, οι Αξιωματικοί και πάντες οι Αδελφοί, Ιππ∴, μέλη των Υπερτ∴ Περιστ∴ «ΕΥΜΟΛΠΟΣ» υπ’ αριθ.29 εν Κοιλ∴ Ιλισού και Αν∴ Αθηνών, και «ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ» υπ' αριθ. 35 εν Κοιλ∴ Πύρνας και Αν∴ Κηφισιάς σας προσκαλούν στην Συνεδρίαση αυτού εις 18ο Βαθμό, την Τετάρτη 5η Ιουνίου 2019 και ώρα 06:00μμ.

Ημερήσια Διάταξη:

Αύξηση Φωτός εις Βαθμόν 18ο 

«ΠΡΙΓΚΙΨ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΣ»

«ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ»

 Παράκληση, οι Αδ∴ Αδ∴, οι κατέχοντες τον 14ο βαθμό και έχουν υποβάλλει την σχετική αίτηση Αύξησης Φωτός εις 18ο βαθμό, όπως προσέλθουν στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα της Μυήσεως και λάβουν βεβαίωση από το Ταμείο του Υπάτου Συμβουλίου ότι είναι Ταμειακώς εν τάξει,

  1. ως προς την Αύξηση Φωτός (Μύητρα),
  2. την ετήσια Συνδρομή τους στο Ύπατο Συμβούλιο και
  3. στην συνέχεια από το Ταμείο του Υπερτ∴ Περιστ∴, πριν την Τελετή.

Η παρουσία σας σημαντική και αναγκαία, στις τελευταίες τούτες Εργασίες των Υπερτ∴ Περιστ∴ «ΕΥΜΟΛΠΟΣ» υπ’ αριθ.29 εν Κοιλ∴ Ιλισού και 

Αν∴ Αθηνών και «ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ» υπ' αριθ. 35 εν Κοιλ∴ Πύρνας και Αν∴ Κηφισιάς, εις 18ο Βαθμό, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. 

 

Δέξασθε  επι τούτοις, τους αδ∴ ημών ασπ∴ διά των Ι∴ Ι∴Α∴ Α∴

Οι Σοφωτ                                                     Ο Ιππ Καγκ

Γεώργιος Οικονομόπουλος 32ο                                        Γεώργιος Λαζάρου 28ο

 

18