ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪ.  ΙΟΥΝ.
ΗΜΕΡΑ   ΤΕΤ. ΤΕΤ. ΤΕΤ. ΤΕΤ. ΤΕΤ.
ΗΜ/ΝΙΑ             
ΣΤ:. ΤΕΛ:. ΕΥΡΩΠΗ υπ' αρ. 34   11     3
ΥΠΕΡΤ:. ΠΕΡΙΣΤ:.      ΑΙΑΚΟΣ υπ' αρ. 21 19     13  
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ υπ' αρ. 19     1    

Φεβρουάριος 2020 έως Ιούνιος 2020