Αθήναι 12/6/2021

 

         

ΤΕΤΑΡΤΗ  16/6/2021

 

Ώρα: 20:00

 

Στ.: Τελ.: ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ αρ.17 – Υπ.: Περ.: Ο ΛΟΓΟΣ αρ.27, 

εν Κοιλ.: Ιλισσού & εν Αν.: Αθηνών

 

Ομιλητής : Αδ.: ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,32ο

 

Θέμα : «Φιλοσοφικός Τεκτονισμός ως τρόπος ζωής»

 

=====================================================================================

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  16/6/2021

 

Ώρα: 20:00

 

Στ.: Τελ.: ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΝ αρ.38 – Υπ.: Περ.: ΑΒΑΤΟΝ αρ.39 – Αρ.: Παγ.: ΕΡΜΕΙΟΝ αρ.24,

εν Κοιλ.: Θριασίου & εν Αν.: Ελευσίνος

 

Ομιλητής : Κρ.: Αδ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ,33ο  

 

Θέμα : «Ποιον το έργον των Ροδ+.: σήμερα ;»

 

 

=====================================================================================

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  16/6/2021

 

Ώρα: 20:00

 

Στ.: Τελ.: ΕΥΜΟΛΠΙΔΑΙ αρ.28 – Στ.: Τελ.: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ αρ.35 – Υπ.: Περ.: ΕΥΜΟΛΠΟΣ αρ.29,

εν Κοιλ.: Ιλισσού & εν Αν.: Αθηνών

 

Ομιλητής : Κρ.: Αδ.: ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,33ο  

 

Θέμα : «Το γράμμα Ζ»

 

=====================================================================================