Φίλτ. αδ. ,
Υπενθυμίζομεν ότι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ.
στον Ιερό Ναό του νεκροταφείου της Αναστάσεως στον Πειραιά,
θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του εις Αιων. Αν. μεταστάντος Κρατ. αδ. και
Ομοτίμου Μέλους του Υπάτου Συμβουλίου Ελευθερίου Σιδέρη, 33.
Παρακαλούνται οι αδ. όπως παρευρεθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του.
ΜΤΤΑΑ
Εκ της Γραμματείας