Φίλτατοι Αδ Αδ
 
Θρηνήσωμεν, Θρηνήσωμεν, Θρηνήσωμεν:
 
Ο Φίλτ Αδ Σπυρίδων Παρασκευάς 33, μετέστη εις την Αιωνίαν Ανατολήν.
 
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνη αύριο Παρασκευή 04/10/2019,
στις 13:00, εις το Α΄ Κοιμητήριον Αθηνών

 
Μετά του Τριπλού Αδ∴ Ασ∴