Κατόπιν επισήμου προσκλήσεως αντιπροσωπεία του ΥΣ δια την Ελλάδα υπο τον ΥΜΤ Κραταιοτ αδερφό Ν. Κιλάκο και τον Υπ. της Επ. και ΜΡ κρ αδ Ε. Μπινιάρη παρευρέθησαν την 1-12-2019 στην ετήσια εκδήλωση του Χειμερινού ηλιοστασίου του
Εθνικού Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας.


Στη φωτό η Ελληνική αντιπρoσωπεία με τους ΥΜΤ δια την Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία και τον ΜΚ ΜΓ Γραμ.του ΥΣ δια την Ρωσία.

78185255 959380051097748 2295422155833212928 o

 

Ο ΥΜΤ Κραταιοτ. αδερφός Ν.Κιλάκος, ο Μεγ.Ρητ Ε.Μπινιάρης, κραταιοί αδ. αδ. Βασιλειάδης Ν. και Σαμαρνιωτης Γ.

78468086 959381851097568 2158183231873089536 o

Η Ελληνική αντιπροσωπεία με τον Μ.Δ. της Grand Lodge National Francaise Ενδοξότατο και κραταιό αδελφό.

78684654 959387254430361 6807913619636879360 o

Η Ελληνική αντιπροσωπεία με τον ΥΜΤ δια το Βέλγιο Pierre Noel 33ο, και τον Μεγ Καγγ. του ΥΣ της Βόρειας Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ Thomas Surgeon 33ο.

79371848 959385557763864 6915172387675701248 o