Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 , πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση Νέων Αρχών των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης παρουσία του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου φιλτάτου αδελφού Ευαγγ. Μπινάρη, 33.

202

Εν συνεχεία οι αδελφοί όπως και η αντιπροσωπεία του Υ:. Σ:., μετέβη σε ξενοδοχείο για την κοπή της πίτας των Εργαστηρίων.
Παρόντες 45 αδελφοί αντιπροσωπεύοντες τα Εργαστήρια όπως και ο Ανθύπατος Μ:.Τ:. κρατ:. αδ. Δ. Παπαχαρίσης,33ο και ο τέως Υ:.Μ:.Τ:. κραταιοτ. αδ. Ν. Κιλάκος, 33ο.

Το φλουρί της πίτας έτυχε στο κομμάτι της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Καλη τύχη με ευχαριστίες πολλές απο τον Υ:.Μ:.Τ:. και καλή χρονιά!

0256