Ο Υπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου,  φίλτατος αδελφός Ευάγγελος Μπινιάρης, 33ο
μετέβη στη Ζάκυνθο προκειμένου να παραστεί στην εγκατάσταση νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου "Όρος Λίβανος" υπ' αρ. 2 

01

02

03

Καλές Εργασίες στους αδελφούς μας στη Ζάκυνθο και ευχόμαστε ένα γόνιμο Φιλοσοφικό έργο!