Από τις Εργασίες Αρείου Πάγου  "Αθως" αρ. 6
εν Κοιλάδι Αξιού και Αν:. Θεσσαλονίκης

athos 6