Αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου παρέστη στην εγκατάσταση των Νέων Αρχών Αρείου Πάγου "Ροδόπη" υπ'αρ. 9 και Υπέρ:. Περ:. "Ήλιος" υπ'αρ. 15 Κοιλ:. Νέστου και Αν:. Καβάλας την 3/02/2020.
Ο ΥΜΤ  Κραταιοτ:. και φιλτ:. αδ. Ε. Μπινιάρης, 33ο με τον τεως ΥΜΤ Κραταιοτ:. Ν. Κιλάκο, 33ο.
Παρόντες επίσης στις Εργασίες Εγκατάστασης Νέων Αρχών ο Μεγ:. Γραμμ:. Κρατ:. αδ. Ιωαν:. Ζαφειρόπουλος, 33ο, ο Ανθύπατος ΜΤ Κρατ:. αδ. Δ. Παπαχαρίσης, 33ο, ο επίτιμος ΥΜΤ Κραταιοτ:. και Ενδοξ:. Χ. Μανέας 33ο, ο τέως Ἀνθύπατος Μέγας Ταξιάρχης και επίτιμο μέλος της ΜΣΕ Κρατ:. Ἀδ:. Εμμανουήλ Γρύλης, 33°, ο Μεγ:. Ἀρχηγός τῶν Φρουρῶν Κρατ:. Ἀδ:. Παναγιώτης Κουμεντάκος, 33°, o Κρατ:. αδ. Γεωρ. Μπινιάρης όπως και αντιπροωπείες των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων Δράμας, Ξάνθης και Κομοτηνής.

kavala 2020