Απο τις Εργασίες των Φιλοδοφικών Εργαστηρίων της 2/02/2020 στο Τεκτονικό Μέγαρο Ξάνθης. Αντιπροσωπεία του Υπάτου Συμβουλίου παρέστη με επικεφαλή τον ΥΜΤ  Κραταιοτ:. και φιλτ:. αδ. Ε. Μπινιάρη, 33ο.
Παρόντες ο τεως ΥΜΤ Κραταιοτ:. Ν. Κιλάκος, 33ο, ο Ανθύπατος ΜΤ Κρατ:. αδ. Δ. Παπαχαρίσης, 33ο, Ο Μεγ:. Γραμμ:. Κρατ:. αδ. Ιωαν:. Ζαφειρόπουλος, 33ο ο επίτιμος ΥΜΤ Κραταιοτ:. και Ενδοξ:. Χ. Μανέας 33ο, ο τέως Ἀνθύπατος Μέγας Ταξιάρχης και επίτιμο μέλος της ΜΣΕ Κρατ:. Ἀδ:. Εμμανουήλ Γρύλης, 33°, ο Μεγ:. Ἀρχηγός τῶν Φρουρῶν Κρατ:. Ἀδ:. Παναγιώτης Κουμεντάκος, 33°, όπως και αντιπροωπείες των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων.

 

0

4