Ο ΥΜΤ ανακυρήσει Επίτιμο Μέγα Ταξιάρχη τον κραταιότατο αδ. Χαραλάμπους Χαράλαμπο, 33ο Ύπατον Συμβούλιο δια την Κύπρο

 babos

-.-

Ο ΥΜΤ ανακυρήσει Επίτιμο Μέγα Ταξιάρχη τον κραταιότατο αδ. Chatelain Jean-Claude, 33ο Supreme Council for Switzerland

 Chatelain

-.-

Ο ΥΜΤ ανακυρήσει Επίτιμο Μέγα Ταξιάρχη τον κραταιότατο αδ. Hiber Dragor, 33ο Supreme Council for Serbia

HiberDrago

-.-

Ο ΥΜΤ ανακυρήσει Επίτιμο Μέγα Ταξιάρχη τον κραταιότατο αδ. Ivan Sariev, 33ο Supreme Council for Bulgaria

SARIEV-.-

Ο ΥΜΤ ανακυρήσει Επίτιμο Μέγα Ταξιάρχη τον κραταιότατο αδ. Lins Jorge, 33ο Supreme Council for  Brazil

LINS

 

Ο ΥΜΤ ανακυρήσει Επίτιμο Μέλος του Υπάτου  Συμβουλίου δια την Ελλάδα τον κραταιο αδ. Aurel Manea, 33ο - Supreme Council for Romania

MANEA

-.-

Ο ΥΜΤ ανακυρήσει Επίτιμο Μέλος του Υπάτου  Συμβουλίου δια την Ελλάδα τον κραταιο αδ. Μ:. Καγκ:. του Υ:. Σ:. δια την Βόρειο οΔικαιοδοσία των ΗΠΑ Tom Sturgeon, 33ο

sturgeon