Ο Υ:. Μ:. Τ:. του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ιταλία, φίλτ:.  και Κραταιοτ:. αδελφός Leo Taroni, 33ο μας ξεναγεί σε λίγα λεπτά στην ιστορία του ΑΑΣΤ του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ιταλία απο την ίδρυση του μέχρι σήμερα.