Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η χρονιά έκλεισε με την Διεθνή Συνάντηση του Υπάτου Συμβουλίου 33ο του ΑΑΣΤ δια την Ρουμανία.
Οι δυσκολίες της χρονιάς αυτής δεν απέτρεψαν τους Υπάτους Μεγάλους Ταξιάρχες, τα Κραταιά Μέλη των αδελφών Υ.Σ. και άλλους αδελφούς, από 36 αδελφά Ύπατα Συμβούλια ανά τον κόσμο, να συντονιστούν μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να χαιρετήσουν, να στηρίξουν και να συσφίξουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των, ευχόμενοι την επάνοδο με υγεία στις κανονικές μας τεκτονικές εργασίες το 2021.