Νέα

Στις 9 Απριλίου και ώρα 16:00 (ώρα Ιταλίας), Μεγάλη Πέμπτη για το Καθολικό Πάσχα, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη του ΥΣ δια την Ιταλία υποκαθιστώντας συμβολικα την ετήσια επίσημη Αγάπη των Ροδοσταύρων, με συμμετοχή 2000 περίπου αδελφών του ΑΑΣΤ από όλες τις περιφέρειες της γείτονος χώρας σε φορτισμένο συγκινησιακό κλίμα και με επίσημους προσκεκλημένους από τα αδελφά Υ:.Σ:.

Σελίδα 4 από 23