Αναγόρευσις ως Επιτίμου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του Υπάτου Συμβουλίου διά την Αυστρίαν του Τέως ΥΜΤ του ΥΣ διά την Ελλάδα, Κραταιοτ.·. Αδ.·. Νικολάου Κιλάκου 33ο εκ του ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου διά την Αυστρίαν, Κραταιοτ.·. Αδ.·. Gernot Sommer 33ο.

Στα πλαίσια των Ετήσιων Εκδηλώσεων του Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα, ο ΥΜΤ του Υπάτου Συμβουλίου διά την Βραζιλία, Κραταιότ.·. Αδ.·. Jorge Luiz De Andrade Lins 33ο, ανακύρηξε εις επήκοον των παρευρισκομένων αδελφών και προσκεκλημένων τον τεως ΥΜΤ Κραταιότ.·. Αδ.·. Ν. Κιλάκο, 33ο ώς Αντιπρόσωπο του Υπάτου Συμβουλίου δια την Βραζιλία, στην Ελλάδα, επιδίδοντάς του μετάλλιον και επίσημη αναγνώριση.

Προσφώνηση μετά το πέρας των Εργασιών εις 4ο Βαθμό απο τον Μ:. Καγκ:. του Υπάτου Συμβουλίου της Βορέιου Δικαιοδοσίας των ΗΠΑ φιλτ. αδελφού Tom Sturgeon, 33ο

Στα πλαίσια της Ετήσιας Διεθνούς Εκδήλωσης του Υπάτου Συμβουλίου για το 2020, ο Υπατος Μέγας Ταξιάρχης κραταιότατος αδελφός Ε. Μπινιάρης, 33ο ανακύρηξε ως επίτιμα μέλη  όσους ομοφώνως εψηφίσθησαν υπο του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα.