ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Supreme Councils in Amity

 

Το Ύπατο Συμβούλιο του 33° και Τελευταίου Βαθμού του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου για την Ελλάδα διατηρεί Αμοιβαία Αναγνώριση με τα ακόλουθα Ύπατα Συμβούλια:

Χώρα

Ονομασία

Argentina Supremo Consejo para la República Argentina
Armenia Supreme Council for Armenia
Australia The Supreme Council 33º for Australia
Austria Oberster Rat für Österreich
Azerbaijan The Supreme Council 33o for Azerbaijan
Belgium Suprême Conseil pour l a Belgique
Bolivia Supremo Consejo parala República de Bolivia
Bosnia Herzegovina The Supreme Council for Bosnia Herzegovina
Brazil Supremo Conselho para a República Federativa do Brasil
Bulgaria Supreme Council 33° for Bulgaria
Canada Supreme Council 33º of Canada
Chile Supremo Consejo para la República de Chile
Colombia Supremo Consejo Colombiano
Costa Rica Supremo Consejo para la República de Costa Rica
Croatia The Supreme Council for Croatia
Cuba Supremo Consejo para la República de Cuba
Cyprus Supreme Council for Cyprus
Czech Republic Supreme Council 33º for the Czech Republic
Dominica Republic Supremo Consejo para la República Dominicana
Ecuador Supremo Consejo Regular para la República del Ecuador
El Salvador Supremo Consejo para la República de El Salvador
England and Wales Supreme Council for England and Wales
Finland The Supreme Council 33º for Finland
France Suprême Conseil pour la France
Germany Oberster Rat für Deutschland des A.A.S.R.
Guatemala Supremo Consejo para la República de Guatemala
Honduras Supremo Consejo para la República de Honduras
Hungary Supreme Council for Hungary
Iran (in exile) The Supreme Council for Iran in-exile
Israel The Supreme Council for the State of Israel
Italy Supremo Consiglio per la Giurisdizione Masonica Italiana
Ivory Cost Suprême Conseil pour la Côte d'Ivoire
Latvia The Supreme Council of the AASR for the Republic of Latvia
Lithuania Supreme Council of Lithuania
Luxembourg Suprême Conseil pour le Grand-Duché de Luxembourg
Mexico Supremo Consejo para los Estados Unidos Mexicanos
New Zealand The Supreme Council 33º of the A.A.S.R. for New Zealand
Nicaragua Supremo Consejo para la República de Nicaragua
Northern Jurisdiction (USA) The Supreme Council, 33º - Northern Jurisdiction
Panama Supremo Consejo Nacional de Panama
Paraguay Supremo Consejo para la República de Paraguay
Peru Supremo Consejo para la República del Peru
Philippines The Supreme Council of the Republic of the Philippines
Poland The Supreme Council for Poland
Portugal Suprêmo Conselho para Portugal
Romania Supreme Concilium ab Romania
Russia Supreme Council of Russia
Serbia Supreme Council 33º A.A.S.R. of Freemasons of Serbia
Slovenia The Supreme Council for Slovenia
South Africa Supreme Council for South Africa
Southern Jurisdiction (USA) The Supreme Council, Southern Jurisdiction
Spain Supremo Consejo del 33 y Ultimo del R.E.A.A. para Espana
Switzerland Suprême Conseil de Suisse
The Netherlands Supreme Council for the Kingdom of the Netherlands
Togo Suprême Conseil du Togo
Turkey The Supreme Council for Turkey
Uruguay Supremo Consejo para la República Oriental del Uruguay
Venezuela Supremo Consejo Confederado de la República de Venezuela