Αρ. Πρωτ. 700/9-6-2021

                                 

Προς : Άπαντα, τα υπό την αιγίδα ημών Φιλοσοφικά Εργαστήρια

Φίλτατοι Αδ:. Αδ:.

Με βαθυτάτην θλίψιν αγγέλλομεν υμίν την εις Αιων:. Ανατ:. μετάστασιν του Κρ:. Αδ:. Μουτσοπούλου Ευαγγέλου,33ο,

Ακαδημαϊκού, Ομοτίμου Καθηγητού και πρώην Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, επισυμβάντος την 7ην Ιουνίου 2021

                    

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ – ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ – ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

 

Ο Κρ.: Αδ.: Ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος του Αναστασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930.

Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας (1958), και παρακολούθησε μαθήματα μουσικής και μουσικολογίας.

Το 1958 εξελέγη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Aix-en-Province της Μασσαλίας, το 1965 τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1969 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε Πρύτανις το 1977. Δίδαξε σε ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Οι έρευνές του στους τομείς της συστηματικής φιλοσοφίας και της ιστορίας της φιλοσοφίας τον οδήγησαν στη θεμελίωση και στη διεθνή επιβολή πέντε νέων φιλοσοφικών κλάδων: 1. της καιρολογίας (ο ίδιος είναι διεθνώς γνωστός ως "ο φιλόσοφος της καιρικότητος"), 2. της φιλοσοφίας της τέχνης (με ανανεωμένη σημασία του όρου), 3. της φιλοσοφίας του ελληνικού πολιτισμού, 4. της ιστορίας της νεοελληνικής φιλοσοφίας, 5. της φιλοσοφίας του κοσμοχώρου.

Ως πρόεδρος του Ιδρύματος Eρεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (1975) δημιούργησε το Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum (CPGR).

Ίδρυσε και διηύθυνε το φιλοσοφικό περιοδικό «Διοτίμα» και ήταν επόπτης του Κέντρου Eρεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας. Ήταν επίτιμος διδάκτωρ πολλών πανεπιστημίων, είχε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις και ήταν επίτιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος πολλών εθνικών ή διεθνών ακαδημιών του εξωτερικού.

Τα έργα του, που καλύπτουν πολλές δεκάδες τόμων, έχουν εκδοθεί κατά το ήμισυ στο εξωτερικό και εξ αυτών πλείστα έχουν μεταφρασθεί σε πολλές ξένες γλώσσες.

Ήταν Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 1984.

Μυήθηκε στον Τεκτονισμό στη Στοά «Αναγέννησις» υπ’ αρ. 75 εν Αν.: Αθηνών στις 8 Μαΐου του 1979. Ανήλθε στο βαθμό του Εταίρου στις 20 Μαΐου του 1980 και στον βαθμό του Διδασκάλου στις 12 Ιανουαρίου του 1982.

Εις τον Σκωτικό Τύπο εισήλθε εις την Στ.:Τελ.: «Αλήθεια» την 15/2/1982. Έλαβε αύξηση φωτός εις 18ο στο Υπερ. Περιστ. «Σοφία» την 09/11/1983 και τον 28ο βαθμό στον Άρειο Πάγο «Ιερουσαλήμ» την 20/3/1985.

Ανυψώθη εις τον 33ο βαθμόν την 24/2/2013

 

Δέξασθε επί τούτοις τους Αδ.: Αδ.: ημών ασπασμούς δια των Ι.: Ι.: Α.: Α.:

Κατ’εντολήν

Ιωάννης Β. Ζαφειρόπουλος, 33ο

Μέγας Γενικός Γραμματεύς