“Αγάπη Ροδοσταύρων”

 

“Αγάπη Ροδοσταύρων”

 

Επραγματοποιήθη με την παρουσία 350 Αδελφών (συμπεριλαμβανομένων και των ορθίων)

με μεγάλην επιτυχίαν η ετησία πανηγυρική εκδήλωσις

“Αγάπη Ροδοσταύρων”

δια το έτος 2016 την Τετάρτην 11 Μαΐου 2016 εις την αίθουσα “ΕΛΕΥΣΙΣ”

του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών με προσκεκλημένον ομιλητήν

τον Κραταιότατον Ύπατον Μεγάλον Ταξιάρχην δια την Ιταλίαν Κραταιοτ. Αδ. Leo Taroni 33o  

και Πρόεδρον της Συνομοσπονδίας Υπάτων Συμβουλίων δια την Ευρώπη

συνοδευόμενον από τον τέως Ύπατον Μεγάλον Ταξιάρχην δια την Ιταλίαν Luigi Milazzi 33o 

 

 

 

Διάκοσμος Εργαστηρίου Συνεδρίας Ροδοσταύρων
11 Μαΐου 2016

 

Ο ομιλητής της εσπέρας δια το Δείπνο Ροδοσταύρων
Κραταιότατος Αδ. Leo Taroni 33o
Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης δια την Ιταλίαν
και Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Υπάτων Συμβουλίων δια την Ευρώπη

 

Ανακήρυξις του Κραταιοτάτου Αδ. Leo Taroni 33o
ως ομοτίμου μέλους του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα

 

Απόδοση μεταλλίου τιμής του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα
εις τον Κραταιότατον Αδ. Luigi Milazzi 33o
τέως Ύπατον Μεγάλον Ταξιάρχην δια την Ιταλίαν
και ομοτίμου μέλους του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα

 

Ο Κραταιότατος Αδ. Leo Taroni 33o
προσφέρει εις τον Κραταιότατον Ύπατον Μεγάλον Ταξιάρχην δια την Ελλάδα
Αδ. Σπυρίδωνα Καμαλάκη 33ο
σπάνια έκδοση αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων

 

Αναμνηστική φωτογραφία μετά το πέρας των εργασιών

 

Η τράπεζα του Δείπνου Αγάπης των Ροδοσταύρων

 

Φωτογραφία κατά την διάρκεια του Δείπνου των Ροδοσταύρων

 

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης επλαισιώθη από τον διεθνούς φήμης
Καθηγητή Κρατ. Αδ. Σωτήριο Δημητριάδη στο πιάνο
και από τον τενόρο της λυρικής σκηνής Αδ. Αναστάσιο Λαζάρου

 

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/IKYAlapauaQ” frameborder=”0″ allowfullscreen ]